Resultat

På denna webbplats finns resultat från kurserna SF1624, SF1625 och SF1626 fr.o.m. hösten 2011.

Om dina resultat inte finns här så kan orsaken vara:

  • Du har inte varit (om)registrerad på någon av kurserna sedan hösten 2011.
  • Du har nyligen blivit (om)registrerad och vår databas är inte uppdaterad.
  • Du finns i databasen men inte ditt KTH-id.

Om du vill bli registrerad på någon av kurserna så ska du kontakta din studievägledare.

Om du vill bli omregistrerad på någon av kurserna så ska du kontakta din kurssekreterare på matematikinstitutionen.